Jak poinformowało ministerstwo, podczas spotkania rozmawiano o sposobie oraz terminie przygotowywania i złożenia wniosków do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie wyjaśnienia kolizji pomiędzy zasadami konstytucyjnej wolności wyznania i obrządku religijnego, a ustawą o ochronie zwierząt.
Minister przyjął z zadowoleniem inicjatywę złożenia wniosków i informacje o przebiegu prac aby wnioski były złożone jak najszybciej.