- Jak zawsze na tych targach jest prezentowana wyjątkowo bogata oferta wydawnicza, ale jedną z jej charakterystycznych cech w tym roku jest obecność wielu publikacji profesjonalnych - mówi Alicja Pollesch, członek zarządu Wolters Kluwer Polska. - Wyraźnie widać, że zarówno wydawcy jak i odwiedzający targi czytelnicy nie koncentrują się tylko na literaturze "łatwej i przyjemnej" - dodaje. I podkreśla, że w ten trend dobrze wpisuje się prezentacja Wolters Kluwer, w której obok typowych dla tej oficyny publikacji dotyczących podstawowych problemów prawa, jak kodeksy, komenatrze do nowych lub zmienionych ustaw czy monografie prawne, znalazły się książki z pogranicza prawa i kultury, a także kolejne publikacje o charakterze komentarzowo- publicystycznym. W tej kategorii na stoisku wydawnictwa prezentowana była kolejna książka z serii wywiadów z wybitnymi prawnikami - "Warto chronić państwo prawa"  Krzysztofa Sobczaka i Andrzeja Wróbla, ale dostępne były też wcześniejsze publikacje z tej serii (Ewa Łętowska, Andrzej Zoll, Andrzej Rzepliński).

Dużą popularnością na tym stoisku cieszyła się wydana niedawno książka Mirosława Sadowskiego pt. Islam. Religia i prawo. Jak mówi Włodzimierz Albin, prezes Wolters Kluwer Polska, to bardzo ważna i wydana w odpowiednim czasie publikacja. I dodaje, że jej ukazanie się wpisało się doskonale w zaiteresowanie ze strony czytelników. - Jak widzieliśmy, na targach było prezentowanych więcej publikacji na ten temat, jednak nasza charakteryzowała się typowym dla naszego wydawnictwa nastawieniem na pokazywanie problemów społecznych i kulturowych w kontekście prawnym. I dlatego zapewne wzbudzała tak duże zainteresowanie ze strony zwiedzających - mówi prezes Albin.

Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska zaprezentowało na krakowskich targach bogatą ofertę publikacji dotyczących prawa, podatków i zarzadzania. Zainteresowaniem zwiedzających cieszyły się m.in. takie pozycje jak  Unormowania compliance w korporacjach (przedstawiciele wydawnictwa podkreślają, że to tematyka nabierająca obecnie szczególnego znaczenia), Ustrój sądów powszechnych. Przepisy z wprowadzeniem (po niedawnej zmianie ustawy), Ustawa o podatku od towarów i usług. Komentarz (trwa akcja uszczelniania systemu), Postępowanie cywilne w dobie przemian, Szkoła w zreformowanym systemie edukacji. Zadania dyrektorów i organów prowadzących (wielka reforma!), Ustawa o lasach. Komentarz.
- Staramy się w naszej polityce wydawniczej reagować na zmiany w prawie, ale także na zjawiska zachodzące w życiu społecznym i politycznym - komentuje prezes Włodzimierz Albin.

Prof. Waltoś o historii grabieży ołtarza Wita Stwosza
W sobotę stoisko Wolters Kluwer uświetnił swoją obecnością wybitny prawnik prof. Stanisław Waltoś. Ten autor wielu publikacji z zakresu prawa karnego tym razem prezentował i podpisywał wydaną niedawno książkę Grabież ołtarza Wita Stwosza.

Jak mówi, miał przy tej okazji szereg ciekawych rozmów z osobami kupującymi te książkę, zarówno o jej treści jak i o bieżących problemach politycznych i prawnych. Z satysfakcją prof. Waltoś podkreśla, że wśród osób odwiedzających stoisko było wielu jego byłych studentów. 

A mówiąc o książce jej autor stwierdza, że, pisząc ją szukał odpowiedzi na pytanie, kto na najwyższych szczeblach władzy nazistowskiej podjął decyzję o wywiezieniu ołtarza Wita Stwosza z Krakowa do Berlina w 1939 roku. - Jest to także próba udzielenia odpowiedzi na pytanie kto i w jakich okolicznościach podjął decyzję w 1939 r. o rozebraniu ołtarza i wywiezieniu rzeźb do Sandomierza, zamiast znalezienia dla nich schronienia w pobliżu Krakowa. Także kto zdradził esesmanom miejsce ich ukrycia, kto przekonał Hitlera, ze ołtarz powinien trafić do Norymbergi i jaki był mechanizm podejmowania tej decyzji - mówi prof. Waltoś.  

Na zdjęciu prof. Stanisław Waltoś podpisuje swoją książkę (fot. Alicja Pollesch)

Wspieranie rozwoju czytelnictwa
Prezes wydawnictwa Wolters Kluwer był podczas targów aktywny także w związku ze swoją drugą funkcją - przezesa Polskiej Izby Książki. Izba zorganizowała tam debatę w pod hasłem "Co ty możesz zrobić dla rozwoju czytelnictwa?".
Dyskutowano m.in. o tym, jakie są podstawy merytoryczne do takich działań, co się w tej dziedzinie robi na świecie i kto podejmuje takie  działania. 

Mówiono też o tym, że wysoki poziom czytelnictwa w społeczeństwie ma korzystny wpływ na rozwój gospdoarczy. Jak poinformowali organiztorzy debaty, firma Copenhagen Economics wyliczyła, że świetnie funkcjonujące biblioteki w Danii zwiększają PKB Danii o 2 miliardy koron duńskich. Według autorów prezentowanych podaczas debaty materiałów, przy takiej samej proporcji do PKB Polski dobrze działające biblioteki zwiększyłyby PKB Polski o 2 mld zł.

Z przedstawionych uczestnikom debaty materiałów wynika też, że kto czyta zdobywa kompetencje do zrozumienia i oceny, jest w stanie podążać za debatą publiczną, wyrażać swoje opinie, zdobywa kompetencje do współtworzenia, wpływu na społeczność, naród, którego jest częścią. - Telewizja nie daje tych kompetencji - podkreślano. 

Międzynarodowe Targi Książki odbywają się od czwartku 26 października do niedzieli 29 października w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków.