Ministerstwo Sprawiedliwości informuje, że w komisjach, które ponownie przeliczały punktację, dodatkowy punkt doliczono 52 osobom. Szacunkowe obliczenia urzędników resortu wskazują, że w całym kraju wskutek błędu w odpowiedzi ok. 200 osób mogło osiągnąć prg punktowy uprawniający do zaliczenia testu. Więcej: Rzeczpospolita>>>