Z interpretacji wynika, że nieodpłatne świadczenie usług prawniczych może być na gruncie ustawy o VAT uznane za odpłatne świadczenie usług, a tym samym podlegające opodatkowaniu VAT. Za takie uznaje się również nieodpłatne świadczenie usług na cele osobiste podatnika lub jego pracowników, w tym byłych pracowników, wspólników, udziałowców, akcjonariuszy, członków spółdzielni i ich domowników, członków organów stanowiących osób prawnych, członków stowarzyszenia oraz wszelkie inne nieodpłatne świadczenie usług do celów innych niż działalność gospodarcza podatnika.
Niemniej - jak wynika z odpowiedzi ministerstwa finansów na interpelacje poselską - nieobjętych opodatkowaniem VAT darmowych porad prawnych mogą udzielać biura poselskie, ponieważ działania pro publico bono wykonywane przez osoby zatrudnione w biurach poselskich należy traktować jako usługi świadczone przez te biura poselskie. A ponieważ biura poselskie, co do zasady, nie wykonują tego rodzaju działalności odpłatnie, bezpłatne porady prawne świadczone przez profesjonalistów w ramach zatrudnienia, "pozostając poza działalnością gospodarczą oraz działaniem podmiotu w charakterze podatnika VAT, nie podlegają opodatkowaniu tym podatkiem".

Opracowanie: Monika Sewastianowicz

Na podstawie pisma z dnia 26 kwietnia 2012 r. Ministerstwa Finansów SPS-023-2850/12.