Maciej Georg jest doświadczonym prawnikiem, specjalizującym się w prawie bankowym oraz prawie zamówień publicznych.
Jak informuje kancelaria, przez ostatnie 5 lat praktykował w kancelarii K&L Gates. Przez ponad 15 lat zajmował się doradztwem w licznych transakcjach finansowania nieruchomości i projektach typu corporate finance na rzecz krajowych i zagranicznych banków oraz instytucji finansowych, a także podmiotów występujących w charakterze kredytobiorców. Doradzał na rzecz banków i inwestorów zagranicznych w międzynarodowych transakcjach finansowania przejęć zarówno krajowych jak i międzynarodowych. Reprezentował również krajowych i zagranicznych wykonawców w postępowaniach o udzielenie zamówienia publicznego oraz w sporach przed Krajową Izbą Odwoławczą i sądami powszechnymi.

Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Centrum Brytyjskich Studiów Prawniczych na Uniwersytecie Warszawskim. Od 2002 roku jest też członkiem Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie.
- Liczymy na to, że bogate doświadczenie Macieja w pracy dla sektora bankowego w Polsce pozwoli nam rozwinąć ofertę naszej kancelarii skierowaną dla firm z tej właśnie branży, w szczególności jak chodzi o transakcje finansowania nieruchomości i transakcje obejmujące restrukturyzację zadłużenia – mówi  Sławomir Szepietowski, partner kierujący Praktyką Bankowości i Finansów w kancelarii Bird & Bird w Warszawie.

LEX Banki >>>