1 Zarządzanie kancelarią prawną.
Autor: Dorota Hołubiec.
Rok wydania: 2010.
Publikacja stanowi omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem kancelarią prawną. Autorka - zajmująca się od kilkunastu lat doradztwem zarówno dla małych i średnich kancelarii, jak i dużych międzynarodowych korporacji prawniczych - zawarła tu odpowiedzi na pytania zadawane przez prawników uczestniczących w prowadzonych przez nią krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. 

2. Aleksander Mogilnicki. Wspomnienia adwokata i sędziego.
Autor: Aleksander Mogilnicki.
Rok wydania: 2016.
Wspomnienia Mogilnickiego poświęcone są podstawowym wartościom i zasadom, na których powinno być zbudowane demokratyczne państwo i sprawiedliwe prawo. Aleksander Mogilnicki jest gorącym zwolennikiem państwa prawnego opartego na trójpodziale władzy. W tej triadzie szczególną rolę przypisuje władzy sądowniczej, która powinna sprawować kontrolę nie tylko nad zachowaniami obywateli, ale przede wszystkim nad działaniami władzy ustawodawczej W tej triadzie szczególną rolę przypisuje władzy sądowniczej, która powinna sprawować kontrolę nie tylko nad zachowaniami obywateli, ale przede wszystkim nad działaniami władzy ustawodawczej. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Aleksander Mogilnicki. Wspomnienia adwokata i sędziego
Aleksander Mogilnicki
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

3. Wzory aktów notarialnych.
Autor: Edward Janeczko.
Rok wydania: 2014.
Zamieszczone wzory są zaopatrzone w uwagi wyjaśniające tematykę danego wzoru lub kilku wzorów; podano także podstawy prawne ich sporządzenia oraz przytoczono orzeczenia istotne w tym zakresie. 

4. Poddanie się egzekucji aktem notarialnym.
Autor: Marcin Walasik.
Rok wydania: 2008.
Praca podejmuje problematykę tytułu egzekucyjnego, który powstaje w wyniku poddania się egzekucji w akcie notarialnym. Przedstawiono w niej ewolucję i funkcje tej instytucji, modele wykonalności dokumentów pozasądowych, ocenę zgodności obecnej regulacji z normami konstytucyjnymi oraz charakterystykę prawną czynności polegającej na poddaniu się egzekucji aktem notarialnym. 

5. Zarys metodyki pracy adwokata w sprawach.
Autor: Kazimierz J. Pawelec.
Rok wydania: 2012.
W opracowaniu tym zostały omówione najważniejsze zagadnienia związane z ustawowymi znamionami przestępstw w komunikacji drogowej oraz wykroczeń godzących w bezpieczeństwo ruchu drogowego. 

Fragment publikacji (.pdf)