1 Konkurencyjność kancelarii prawnych.
Autor: Marek Gnusowski.
Rok wydania: 2017.
Celem publikacji jest poszerzenie wiedzy o czynnikach konkurencyjności usług prawnych. W opracowaniu przedstawiono najskuteczniejsze sposoby konkurowania kancelarii prawnych oraz najważniejsze zagadnienia dotyczące zarządzania kancelariami. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

2. Zarządzanie marketingiem w kancelarii prawniczej.
Autor: Andrzej Kłosowski.
Rok wydania: 2017.
W publikacji zostały omówione podstawowe pojęcia marketingowe, ze szczególnym uwzględnieniem specyfiki usług prawniczych. Autor systematyzuje wiedzę marketingową niezbędną do zrozumienia całości procesów rynkowych, w obliczu których stoi firma prawnicza, a dzięki połączeniu zainteresowań naukowych z praktyką umiejętnie wiąże wiedzę teoretyczną ze specyfiką działań biznesowych. 

Fragment publikacji (.pdf)

 

Zarządzanie marketingiem w kancelarii prawniczej
Andrzej Kłosowski
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł

 

3. Prawo o adwokaturze. Komentarz.
Autorzy: Katarzyna Ceglarska-Piłat, Piotr Kruszyński (red. naukowy), Jacek Trela, Monika Zbrojewska.
Rok wydania: 2016.
W komentarzu wyczerpująco przedstawiono zagadnienia związane z wykonywaniem zawodu adwokata i działalnością samorządu adwokackiego. Ponadto wyjaśniono zadania samorządu adwokackiego, organów adwokatury, zasady wyboru do tych organów. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

4. Zarządzanie kancelarią prawną. 100 najważniejszych pytań jak robić to skutecznie.
Autor: Dorota Hołubiec.
Rok wydania: 2010.
Publikacja stanowi omówienie najistotniejszych zagadnień związanych z zarządzaniem kancelarią prawną. Autorka - zajmująca się od kilkunastu lat doradztwem zarówno dla małych i średnich kancelarii, jak i dużych międzynarodowych korporacji prawniczych - zawarła tu odpowiedzi na pytania zadawane przez prawników uczestniczących w prowadzonych przez nią krajowych i zagranicznych konferencjach, seminariach i warsztatach. 

Fragment publikacji (.pdf)
 

5. Prawo o notariacie. Komentarz. Tom I. Ustrój notariatu.
Autor: Aleksander Oleszko.
Rok wydania: 2016.
W pierwszym tomie komentarza autor analizuje przepisy ustawy - Prawo o notariacie, przede wszystkim te, które dotyczą problemów ustrojowych polskiego notariatu. Podejmuje też próbę określenia miejsca instytucji notariatu w porządku prawa unijnego oraz państwowego. 

Fragment publikacji (.pdf)