Jak pisze Dziennik Gazeta prawna, wojewodowie będą mogli skuteczniej walczyć z prywatnymi placówkami, które działają bez zezwolenia oraz takimi, które źle zajmują się seniorami. Umożliwi im to przygotowywany przez Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej projekt nowelizacji ustawy z 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1769 ze zm.).

Został on właśnie zgłoszony do wykazu prac legislacyjnych rządu. Duża część wprowadzanych regulacji ma koncentrować się na zmianach służących ograniczaniu skali nieprawidłowości, które występują w niepublicznych instytucjach.

Nowelizacja przepisów ma dać wojewodom dodatkowe uprawnienia i narzędzia do ścigania funkcjonujących poza prawem miejsc opieki. Jedna z takich zmian ma dotyczyć kar finansowych, jakie mogą być nałożone na właściciela placówki.  – Zwiększenie sankcji jest uzasadnione. Pozwoliłoby to ograniczyć praktykę otwierania przez podmioty nowych nielegalnych placówek w celu przenoszenia do nich osób z domów już ukaranych, aby uniknąć wyższej kary – mówi Małgorzata Sworobowicz, rzecznik wojewody pomorskiego.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Michalina Topolewska