Będzie stała opłata za ogłoszenie sprawozdania finansowego

Resort sprawiedliwości planuje zmiany stawek opłat za publikację ogłoszenia w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Ma to związek z likwidacją Monitora Polskiego B.

Ministerstwo chce wprowadzić nową stawkę opłaty za ogłoszenie sprawozdania finansowego. Taki obowiązek nakłada na niektóre podmioty ustawa o rachunkowości. W obecnym stanie podmioty te ogłaszają sprawozdania finansowe w Monitorze Polskim B, który jednak przestanie istnieć wraz z początkiem przyszłego roku. Co więcej, ustawodawca wyszedł z założenia, że obecna regulacja naraża przedsiębiorców na zbyt duże koszty (opłata za publikację jednej strony wynosi w tym roku 792,28 zł).

Od 1 stycznia 2013 r. obowiązku publikacji sprawozdań finansowych nie będą miały podmioty, które składają je do KRS, ponieważ ich wpisy kierowane są bezpośrednio do publikacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Reszta zobowiązanych do publikacji przedsiębiorców nadal będzie musiała ogłaszać sprawozdanie, za co zapłaci jednak dużo mniej - bo tylko stałą opłatę w wysokości 500 zł.

Monika Sewastianowicz

Data publikacji: 10 września 2012 r.