Reforma obejmie policjantów, żołnierzy, strażaków, strażników granicznych, pracowników więziennictwa, w sumie ponad 250 tys. osób. Według nowych przepisów mundurowi pracowaliby o pięć lat dłużej – prawo do emerytury zyskiwaliby nie po 15, lecz po 20 latach, po osiągnięciu minimalnego wieku 50 lat. Ponadto nie będzie można łączyć emerytury z rentą.
Wszystkie projektowane zmiany objęłyby obowiązkowo funkcjonariuszy wstępujących do służby po 2012 roku. Obecni mogliby wybierać stary lub nowy system.

Źródło: Gazeta Wyborcza