W związku z wypowiedzią Władysława Frasyniuka, która miała miejsce w programie „Kropka nad i” w dniu 12 lutego 2014 roku, w której stwierdził, że minister sprawiedliwości Marek Biernacki brał udział w podrzuceniu materiałów do celi  Mariusza T., minister sprawiedliwości oświadcza, że słowa Frasyniuka są bezpodstawne i niezgodne z prawdą.
Minister sprawiedliwości nie podejmował żadnych czynności zarzucanych mu przez  Władysława Frasyniuka, w tym mogących mieć wpływ na decyzję Dyrektora Zakładu Karnego w Rzeszowie. Władysław Frasyniuk sugerując możliwość podejmowanie przez ministra sprawiedliwości działań niezgodnych z prawem i standardami demokratycznego państwa prawnego naruszył jego dobra osobiste, w tym dobre imię. W związku z tym minister sprawiedliwości wystąpi na drogę sądową przeciwko Panu Władysławowi Frasyniukowi.