Propozycje zmian znalazły się w przygotowanym przez Ministerstwo Sprawiedliwości projekcie ustawy o zmianie ustawy - Kodeks cywilny, ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw. W elektronicznych bazach ministerstwa znajdą się dane o pełnomocnikach, prokuratorach i radcach Prokuratorii Generalnej Skarbu Państwa.

Resort uważa, że bazy danych prowadzone przez samorządy prawnicze - z powodu braku szczegółowych przepisów dotyczących i weryfikacji - nie gwarantują aktualności zgromadzonych informacji. A jest to niezbędne wobec coraz większej liczby postępowań prowadzonych wyłącznie drogą elektroniczną. Nowe zbiory danych mają pozwalać na automatyczną weryfikację zawodowych pełnomocników, co przyspieszy procedurę.

 

(http://legislacja.rcl.gov.pl/docs//2/177283/177287/177288/dokument84458.pdf?lastUpdateDay=19.12.13&lastUpdateHour=16%3A44&userLogged=false&date=czwartek%2C+19+grudzie%C5%84+2013)