Przed Sądem Okręgowym w Bielsku-Białej odbyła się 7 stycznia 2010 r. rozprawa apelacyjna w sprawie rejestracji portalu internetowego bielsko.biala.pl. Oskarżeni Paweł S. i Marcin T. zostali uznani przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej winnymi niedopełnienia obowiązku rejestracyjnego w okresie od sierpnia 2007 r. do 4 czerwca 2008 r. i na podstawie art. 45 ustawy Prawo prasowe zostali skazani na karę grzywny. Oskarżeni złożyli apelację od wyroku.
Helsińska Fundacja Praw Człowieka złożyła w Sądzie Okręgowym opinię prawną w tej sprawie.  Sąd Okręgowy nie dopuścił Fundacji do udziału w sprawie w charakterze organizacji społecznej, niemniej jednak załączył do akt sprawy opinię prawną przedstawioną przez Fundację. Wydanie wyroku sąd zapowiedział na 14 stycznia br.

Helsińska Fundacja Praw Człowieka uważa, że w świetle obowiązującego Prawa Prasowego nie jest jasne, czy strony internetowe powinny być rejestrowane jako dzienniki czy czasopisma. Przemawia za tym fakt, iż tylko niektóre strony internetowe można zakwalifikować jako dzienniki lub czasopisma, a zatem takie tytułu prasowe, które podlegają obowiązku rejestracyjnemu. Definicja legalna obu terminów nie jest precyzyjna i z tego względu użytkownicy Internetu nie są w stanie samodzielnie zadecydować, czy prowadzone przez nich serwisy objęte są tym obowiązkiem czy też nie. Naszym zdaniem większość tzw. wydawców serwisów internetowych nie jest w ogóle świadomych obowiązku rejestracji prowadzonego przez nich serwisu internetowego. Po pierwsze, usługodawcy hostingu i rejestracji domen nie informują o takim obowiązku swoich klientów pozwalając im na samodzielne umieszczanie stworzonych serwisów w Internecie. Po drugie, przeciętny użytkownik Internetu, w tym  autor serwisu internetowego nie ma świadomości, że strona internetowa czyli nowoczesne, interaktywe medium służące do przekazywania, a często również wymiany informacji w ramach usług WEB 2.0., może wyczerpywać znamioma definicji "dziennika" lub "czasopisma", tradycyjnie utożsamianych z formami drukowanymi. Po trzecie, stan niepewności umacnia niejednolita praktyka stosowania prawa dokonywana przez sądy rejestrowe (w stosunku do art. 20 Ustawy - Prawo prasowe) i karne (w stosunku do art. 45 Ustawy - Prawo prasowe).

Treść opinii: www.hfhr.org.pl/obserwatorium/images/AMICUS_rejestracja%20prasy%20internetowej.pdf