Jak pisze Rzeczpospolita, projekt właśnie trafił do konsultacji.

Jednym z rozwiązań w nim proponowanych jest utworzenie centralnego rejestru. Ma się na niego składać siedem wykazów zawierających m.in. informacje: o dzieciach umieszczonych w pieczy, osobach zakwalifikowanych już do roli opiekunów, a także o rodzinnych domach dziecka i rodzinach zastępczych.

Zgdonie z założeniami autorów projektu, te wszystkie dane mają ułatwiać poszukiwanie dla dzieci kierowanych do pieczy wolnych miejsc w rodzinnych jej formach, tak aby nie musiały trafiać do domów dziecka.  Więcej>>