Od 2004 r. stawki wpisów nie zmieniły się mimo wzrostu płac i cen. Toteż projekt rozporządzenia przewiduje podwyższenie większości stawek wpisu o około 50–60 proc. Mają też być zróżnicowane w zależności od rodzaju i charakteru spraw. Rośnie więc np. wysokość wpisów stałych od skarg na akty prawa miejscowego (z 300 na 450 zł), na bezczynność lub przewlekłe prowadzenie postępowania (ze 100 na 150 zł). Z porównania stawek w obowiązującym obecnie rozporządzeniu Rady Ministrów z 2003 r. wynika, że w  praktyce nie zmienia się w sposób istotny wysokość wpisów stałych w sprawach o należności pieniężne, a więc głównie w  podatkowych.


Źródło: Rzeczpospolita