Jak pisze "Dziennik Gazeta Prawna", Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa pracuje nad zmianami w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, w celu wprowadzenia równie surowych sankcji dla pojazdów dostawczych do 3,5 tony. Ze szczegółów, do jakich dotarł DGP, wynika, że minimalna sankcja ma być cztery razy większa niż obecnie. Ponadto wysokość kar ma być uzależniona od skali naruszenia przepisów. I tak, jeśli przekroczenie dopuszczalnego limitu wagi pojazdu nie będzie większe niż 10 proc., wówczas inspektor nałoży administracyjną karę pieniężną w wysokości 2 tys. zł.

Zapowiedź podwyższenia kar i wprowadzenia ich gradacji ucieszyła branżę transportową. – Dzisiejsza sankcja za prowadzenie często dwu-, czy nawet trzykrotnie przeładowanego busa jest wręcz symboliczna – uważa Piotr Mikiel ze Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych w Polsce.

Źródło: Dziennik Gazeta Prawna / Autor: Piotr Szymaniak