Jak pisze "Dziennik Gazeta prawna", ten wzrost to efekt przegłosowanej 30 stycznia tego roku przez Sejm nowelizacji ustawy budżetowej. W poprzedniej wersji wydatków sądów powszechnych na ten rok w zakresie wynagrodzeń pracowników sądownictwa zaplanowano, że wzrosną one o 5,5 proc. Teraz w ustawie budżetowej zapisano wzrost o 10 proc. Łącznie na ten cel ma zostać przeznaczone dodatkowe 3 mln 300 tys. zł.

– To krok w dobrym kierunku – ocenia Edyta Odyjas, przewodnicząca komisji Międzyzakładowej Organizacji Związkowej NSZZ „Solidarność” Pracowników Sądownictwa.

Więcej>>>