Nasi klienci komentują pojawienie się takowej formy jako niepotrzebnej i niesmacznej, sami sygnalizują nam potrzebę usunięcia baneru, wskazując na brak dobrego smaku i elegancji z jaką dotychczas utożsamiali Adwokaturę. Najlepszą reklamą dla adwokata jest rzetelne wykonywanie przez niego usług, świadczenie pomocy tym, którzy tej pomocy faktycznie potrzebują, pomocy nieubranej w ozdobniki, ale skutecznej - pisze adw. Elżbieta Nowak. Więcej>>>