Jak informuje kancelaria, do Baker & McKenzie zwróciły się z prośbą o pomoc osoby poszkodowane przez spółkę Amber Gold,
które chcą podjąć próbę odzyskania utraconych środków finansowych wpłaconych przedmiotowej spółce.
Z komunikatu kancelari wynika, że mec. Asłanowicz widzi podstawy do dochodzenia roszczeń odszkodowawczych w tym zakresie od Skarbu Państwa w trybie postępowania grupowego. Wniesienie pozwu jest planowane na koniec roku.
W chwili obecnej coraz więcej osób poszkodowanych zgłasza się do kancelarii Baker & McKenzie i deklaruje chęć przystąpienia do postępowania. – Postępowanie zbiorowe jest uzasadnione w przypadku przedmiotowego powództwa: nie może być bowiem wątpliwości, iż osoby poszkodowane mają roszczenia jednego rodzaju, które są oparte na tej samej podstawie faktycznej i mogą przez to wspólnie dochodzić odszkodowania od Skarbu
Państwa – mówi Marcin Asłanowicz, partner w Baker & McKenzie Krzyżowski i Wspólnicy sp. k.

Istniejąca od 1949 r. kancelaria Baker & McKenzie zatrudnia ponad 4,2 tys. prawników dopuszczonych do wykonywania zawodu w jurysdykcjach lokalnych i 6 tys. wykwalifikowanych pracowników w 76 biurach na terenie  47 krajów.