- W ubiegłym roku Dentons obchodził 25-lecie obecności na polskim rynku. Realia rynkowe, w jakich działamy i sama firma znacząco się przez ten czas zmieniły. Niezależnie jednak od otoczenia, w którym funkcjonujemy to ludzie pozostają najważniejszą wartością firmy. Dlatego cieszę się, że osoby które nawiązują z nami współpracę, rozwijają się razem z firmą zdobywając unikalne doświadczenie zawodowe, a także uznanie wśród klientów i partnerów biznesowych - powiedział Arkadiusz Krasnodębski, partner zarządzający Dentons w Polsce.

Partner Bartłomiej Kordeczka, członek zespołu Prawa Nieruchomości, z kancelarią związany jest od ponad 6 lat. Specjalizuje się w transakcjach nieruchomościowych typu asset, enterprise i share deal, obejmujących wszystkie typy nieruchomości komercyjnych, t.j. budynki biurowe, magazyny, hotele, centra handlowe oraz greenfield, także w formule sale and lease-back, forward purchase lub forward funding. Bartłomiej ma doświadczenie w negocjowaniu umów najmu nieruchomości komercyjnych, w tym umów najmu lub dzierżawy obiektów hotelarskich, zarówno po stronie wynajmującego, jak i najemcy. Jest prawnikiem transakcyjnym, który doradza klientom na każdym etapie procesu inwestycyjnego.

Artur Cieślik
, counsel w zespole Rynków Kapitałowych, z kancelarią związany jest od 11 lat. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych, prawie handlowym oraz prawie cywilnym, obsługując w tym zakresie podmioty krajowe i zagraniczne. Doradza przy transakcjach nabywania spółek i przedsiębiorstw, zarówno na rynku publicznym, jak i niepublicznym, przy transakcjach łączenia, podziału oraz innego typu restrukturyzacjach spółek. Prowadził projekty pierwszych ofert publicznych (IPO) dla emitentów krajowych i zagranicznych. Doradzał również w zakresie innych kwestii dotyczących rynków kapitałowych w Polsce oraz w innych jurysdykcjach Unii Europejskiej. Uczestniczył m.in. w projekcie wycofania akcji zagranicznego emitenta z obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, transakcji dual-listingu, w obsłudze wezwań oraz przejęciach spółek publicznych. W ramach praktyki zawodowej Artur zajmuje się także obsługą programów emisji dłużnych papierów wartościowych na rynku prywatnym i publicznym. Prowadził projekt przygotowania pierwszego w Polsce prospektu emisyjnego dla Publicznego Programu Emisji Obligacji oraz projekt przygotowania prospektu emisyjnego dla obligacji emitowanych w ofercie publicznej przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie.

Counsel Magdalena Wątroba
jest członkiem zespołu Postępowań Sądowych. Z kancelarią związana jest od 6 lat. Reprezentuje klientów w sporach z zakresu prawa cywilnego, w szczególności z zakresu prawa zobowiązań, spraw odszkodowawczych oraz ochrony dóbr osobistych, prawa własności intelektualnej i zwalczania nieuczciwej konkurencji oraz w sprawach łączących wątki administracyjnoprawne i pracownicze. Doradza również klientom w ramach postępowań grupowych. Magdalena reprezentuje podmioty gospodarcze i osoby fizyczne w postępowaniach przed sądami powszechnymi, arbitrażowymi i Sądem Najwyższym. Pro bono współpracuje z Helsińską Fundacją Praw Człowieka oraz Polskim Towarzystwem Antydyskryminacyjnym, a także z fundacją Social Wolves, realizującą działania edukacyjne.

 

LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Artykuł pochodzi z programu LEX Navigator Postępowanie Cywilne
Już dziś wypróbuj funkcjonalności programu. Analizy, komentarze, akty prawne z interpretacjami