Międzynarodowa kancelaria Lovells mianowała na stanowiska Counsel pięciu prawników z warszawskiego biura. Stanowisko to zostało wprowadzone przez kancelarię trzy lata temu w celu uznania zasług wybranych Starszych Prawników i podkreślenia ich zaangażowania w rozwój firmy.

Na stanowisko Counsel mianowani zostali:

 

Joanna Krawczyk-Nasiłowska Adwokat Joanna Krawczyk-Nasiłowska z Departamentu Projektów Nieruchomościowych, zajmująca się prawem cywilnym, handlowym i administracyjnym, ze szczególnym uwzględnieniem prawa spółek handlowych, obrotu nieruchomościami i inwestycji zagranicznych;
Radca prawny Aldona Wnęk z Departamentu Instytucji Finansowych, zajmująca się kompleksową obsługą prawną firm ubezpieczeniowych, doradztwem prawnym w zakresie wchodzenia na polski rynek ubezpieczeniowy przez zagranicznych inwestorów, a także projektami w zakresie bankassurance;  
Robert Gago Radca prawny Robert Gago z Departamentu Korporacyjnego. Jego praktyka zawodowa obejmuje przede wszystkim doradztwo prawne w zakresie polskiego i europejskiego prawa konkurencji, prawa konsumenckiego, kontraktów handlowych, jak również reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed Urzędem Ochrony Konkurencji i Konsumentów oraz innymi organami regulacyjnymi;
Radca Prawny Rafał Grochowski z Departamentu Bankowości, zajmujący się doradztwem prawnym na rzecz banków polskich i zagranicznych w dziedzinie finansowania przedsiębiorstw (project finance, property finance) oraz emisji instrumentów dłużnych; Rafał Grochowski 

Radca prawny Piotr Zawiślak z Departamentu Bankowości. Jego doświadczenie obejmuje kompleksowe doradztwo dla banków krajowych i zagranicznych, w szczególności przy obsłudze finansowania nieruchomości (property finance), refinansowania nieruchomości (sale by back leasing) oraz restrukturyzacji zadłużenia.