Pracownicy poczty mnożą trudności z odbiorem korespondencji kierowanej do adwokatów i radców prawnych. Nie zgadzają się, żeby listy do kancelarii odbierali aplikanci. Więcej: Rzeczpospolita>>>