Sędziowie zgadzają się z ze słowami ministra, iż "nie może być zgody na to, by w polskich sądach pracowali ludzie, którzy gotowi są przyjmować zlecenia polityczne".
 Zwracaja się więc o podjęcie systemowych działań w kierunku uwolnienia sądów od wpływu polityków. "Do koniecznych działań zaliczamy przede wszystkim przekazanie nadzoru administracyjnego nad sądami powszechnymi I Prezesowi Sądu Najwyższego, w tym przekazanie kompetencji powoływania prezesów sądów, przy udziale sędziów, właśnie I Prezesowi Sądu Najwyższego. Dopiero podjęcie tych działań, tj. doprowadzenie do złożenia projektu zmian prawa przez Radę Ministrów, będzie świadczyło o tym, że nie są to puste deklaracje i rzeczywistą wolą Pana Ministra jest odpolitycznienie systemu nadzoru nad działalnością sądów. Usunięcie zagrożeń związanych z możliwościami wpływów politycznych na niezawisłość sędziowską i niezależne sądy zagwarantuje obywatelom prawo do niezawisłego i bezstronnego sądu" - dodają sędziowie 'Iustitii".


Źróło: Iustitia