Obecnie artykuł 256 § 1 kodeksu karnego zakazuje nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych, etnicznych, rasowych, wyznaniowych albo ze względu na bezwyznaniowość. HFPC zwraca jednak uwagę, że mowa nienawiści skierowana do osób LGBT stanowi istotny problem społeczny. Stąd artykuł 256 kk (ale też art. 119 kk – dotyczący zakazu stosowania groźby karalnej oraz artykuł 257 kk – znieważenie grupy lub osoby) powinien przewidywać ochronę dla osób LGBT.  Jest to o tyle istotne, że sprawca takiego przestępstwa byłby ścigany z oskarżenia publicznego, co pozwala na aktywną rolę policji i prokuratury w postępowaniu przygotowawczym.
Stanowisko Fundacji zostało zaprezentowane na spotkaniu w Ministerstwie Sprawiedliwości. W trakcie spotkania działacze organizacji pozarządowych m.in. Kampanii Przeciw Homofobii, Polskiego Towarzystwa Antydsykryminacyjnego oraz Stowarzyszenia Pracownia Różnorodności zaprezentowali przygotowany projekt nowelizacji tych artykułów.

Treść wystąpienia do MS >>>