Konferencja została zorganizowana przez Naczelną Radę Adwokacką we współpracy z Helsińską Fundacją Praw Człowieka, Okręgową Radą Adwokacką w Łodzi i Katedrą Prawa Karnego Międzynarodowego Uniwersytetu Łódzkiego. W spotkaniu wzięli udział także goście specjalni: Roman Maguta, przewodniczący Izby Obrachunkowej Ukrainy oraz Lenur Kerymov, Tatar krymski, z Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, Krzysztof Kwiatkowski, prezes Najwyższej Izby Kontroli oraz dr Jacek Saryusz Wolski, poseł Parlamentu Europejskiego.
Adw. Stepiuk, członek Narodowej Asocjacji Adwokatów Ukrainy, wręczając odznaczenie adw. Andrzejowi Zwarze mówił, że po krwawych wydarzeniach na kijowskim Majdanie, ludzie nie odeszli: zarówno w tym dosłownym znaczeniu, bo rozbili namioty i zostali na placu, ale i nie odeszli od Majdanu mentalnie – czyli zaczęli walczyć o swoje prawa. Zwrócił uwagę, że w tych ważnych dla Ukrainy dniach adwokaci walczyli nie tylko poprzez fizyczną obecność w samym centrum wydarzeń, ale też broniąc zatrzymanych przez władze protestujących. Pracowali za darmo, sami szukali swoich klientów, starali się dla nich o dostęp do pomocy medycznej, przekazywali wieści ich rodzinom. Ukraińska Adwokatura, mając na względzie to, że adwokaci, choć pracowali, przestali zarabiać, zawiesiła na pewien czas składki członkowskie.
Ukraińcy doceniają, zaznaczył adw. Stepiuk, zaangażowanie i nieodpłatną działalność swoich  adwokatów, a także wsparcie sąsiednich państw, a sami adwokaci wsparcie od zagranicznych kolegów po fachu. By wyrazić wdzięczność za działania Polskiej Adwokatury, Narodowa Asocjacja Adwokatów Ukrainy przyznała odznaczenie prezesowi Naczelnej Rady Adwokackiej.
Dziękując za wyróżnienie, adw. Zwara powiedział, że przyjmuje odznaczenie jako symbol uhonorowania całej Adwokatury Polskiej. – Sami mamy dług wdzięczności wobec adwokatur: niemieckiej, francuskiej, brytyjskiej, amerykańskiej, które w latach 80-tych wspierały walkę o prawa człowieka w Polsce – przypomniał. – Odbywały się wtedy w całej Europie takie konferencje, co było ogromnym, moralnym wsparciem. Nie lekceważyłbym spotkań takich jak to w Łodzi, dzisiaj takie konferencje są potrzebne Wam – stwierdził. Mówiąc o ukraińskich adwokatach, powiedział, że bez nich, bez ich chęci walki o prawa człowieka, Adwokatura Ukraińska nie osiągnie tego, co udało się osiągnąć w Polsce – zbudować nową świadomość adwokatury. – Deklarujemy, że będziemy Was wspierać, pomagać zgodnie z waszymi prośbami – zapewnił. – Nie jesteście sami - podkreślił.