Na poniedziałkowej konferencji prasowej Prokurator Generalny Andrzej Seremet przedstawił kroki podjęte w sprawie ustalenia winnych bezczynności wobec spółki Amber Gold.
- Praca konkretnych prokuratorów nie odznaczała się należytym profesjonalizmem i poziomem – powiedział Andrzej Seremet – Zabrakło wiedzy i poważanego stosunku do obowiązków służbowych. –  Jednak nie było złej woli prokuratorów, zawiodła wyobraźnia i rzetelne podejście do spraw przestępstw finansowych.

Decyzje personalne
Prok. Seremet podjął decyzje personalne. Zwrócił się do Krajowej Rady Prokuratury o wyrażenie zgody na odwołanie prokuratora rejonowego Prokuratury Gdańsk-Wrzeszcz z powodu nienależytego wykonywania obowiązków służbowych. Ponadto Prokurator Generalny polecił 16 sierpnia br. wszczęcie postępowania dyscyplinarnego w celu ustalenia ewentualnej odpowiedzialności prokuratora-referenta prowadzącego sprawę w Prokuraturze Gdańsk-Wrzeszcz, prokuratora nadzorującego oraz innych prokuratorów tej jednostki, a także prokuratorów z Prokuratury Okręgowej, którzy mieli związek z opóźnieniem przekazania korespondencji wywołanej skargą przewodniczącego KNF ( z 23 listopada 2011 roku) . Spowodowało to trzymiesięczne opóźnienie w rozpatrzeniu zawieszonego postępowania.
- Poleciłem prokuratorowi okręgowemu w Gdańsku, by osobiście nadzorował obecne postępowanie w ramach wewnętrznego nadzoru służbowego – powiedział prok. Seremet. – Uczyniłem go osobiście odpowiedzialnym za prawidłowy tok tego postępowania.

Zawiniło prawo i ludzie
Ok. 6 300 prokuratorów prowadzi obecnie milion spraw. W tym prokuratorzy rejonowi prowadzą ok.96 proc. spraw i są najbardziej obciążeni pracą. Brak profesjonalizmu nie dotyczy więc wszystkich prokuratorów – zaznaczył prok. Seremet.
„Trochę zawiodło prawo”, dlatego postuluje się przeniesienie spraw dotyczących parabanków (art. 171 prawa bankowego) do prokuratur okręgowych – powiedział Andrzej Seremet.
Na pytanie o osobistą odpowiedzialność prok. Seremet oświadczył, że nie mógł po zawiadomieniu KNF bezpośrednio nadzorować śledztwa w sprawie Amber Gold, gdyż tego nie przewiduje regulamin wewnętrzny.
Skarga prezesa KNF została rozpatrzona zgodnie z regulaminem urzędowania prokuratur. Jednak zmiana regulaminu jest konieczna. Projekt nowego regulaminu został już przedstawiony ministrowi sprawiedliwości. Chodzi o to, by skargi na działalność prokuratury były rozpatrywane szybciej.

Więcej>>

Źródło: Konferencja 27 sierpnia 2012 r.