Andrzej Pozorski w latach 1996 – 2000 był prokuratorem powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury. W marcu 2001 roku został prokuratorem Instytutu Pamięci Narodowej. Do 16 kwietnia 2015 roku był prokuratorem Oddziałowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie. Następnie został powołany na stanowisko Naczelnika Oddziałowego Biura Lustracyjnego Instytutu Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w Szczecinie.

Jak informuje Prokuratura Krajowa, prokurator Andrzej Pozorski prowadził szereg spraw o skomplikowanym charakterze faktycznym i prawnym. Brał udział w wielu konferencjach naukowych i seminariach poświęconych tematyce historycznej i prawnej oraz prowadził wykłady o tej tematyce.
Andrzej Pozorski ponadto ukończył proces szkoleniowy „Zaawansowane standardy zarządzania” organizowany przez Business Training Consulting w obszarze Executive Coaching.