Andrzej Kalwas prowadzi obecnie własną kancelarię prawną. Wcześniej był m.in. przez wiele lat przezesem Krajowej Rady  Radców Prawnych, a w latach 2004 - 2005 ministrem sprawiedliwści.
 
W skład Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC wchodzą m.in.:

    prof. Stanisław Gomułka – minister finansów GGC
    dr Janusz Steinhoff – minister gospodarki GGC
    dr Irena Ożóg – minister ds. podatków GGC
    dr Wojciech Nagel – minister ds. ubezpieczeń społecznych GGC
    dr Jerzy Kwieciński – minister ds. rozwoju regionalnego GGC

Jak informuje BCC,  Gospodarczy Gabinet Cieni został powołany 2 kwietnia 2012 r., aby wspierać działania prorozwojowe władz publicznych, inspirować i monitorować prace resortów kluczowych dla przedsiębiorczości. To gabinet gospodarczych fachowców, będących najbliżej problemów, z którymi na co dzień zmagają się polscy przedsiębiorcy i gospodarka. Wielu z nich piastowało w przeszłości funkcje publiczne. Celem Gospodarczego Gabinetu Cieni BCC jest konstruktywne recenzowanie działań rządu, a przede wszystkim rekomendowanie zmian sprzyjających rozwojowi naszego kraju, wzrostowi gospodarczemu, konkurencyjności polskich firm, a także walce z bezrobociem i szarą strefą.