Jak podkreśla kancelaria, jest to pierwsza emisja podporządkowanych dłużnych papierów wartościowych przez polski zakład ubezpieczeń.

Zespołem Allen & Overy kierował Piotr Lesiński, partner, wspierany przez starszego prawnika Łukasza Walczynę.

- Gratulujemy PZU realizacji tego przełomowego projektu. Jestem niezmiernie dumny, że mogliśmy po raz kolejny doradzać PZU w związku z emisją dłużnych papierów wartościowych. Nasz udział w tym projekcie potwierdza czołową pozycję Allen & Overy w Polsce jako doradcy przy emisjach przez instytucje finansowe instrumentów zaliczanych do kapitałów własnych oraz wzmacnia naszą pozycję lidera w zakresie dłużnych papierów wartościowych - powiedział Piotr Lesiński, partner w dziale rynków kapitałowych Allen & Overy w Warszawie.