Alastair Teare otrzymał nominację w ramach przeprowadzanego co cztery lata formalnego procesu nominacji i ratyfikacji, obejmującego wszystkie biura Deloitte Central Europe. Jako nowy prezes będzie odpowiadał za koordynację prac w 17 krajach i 41 biurach, zatrudniających ponad 3 700 osób.
Nowy prezes Deloitte pracuje w firmie od 1990 r. W 1993 r. został oddelegowany do Budapesztu, zaś w 1999 r. został partnerem w strukturach Deloitte Central Europe. Kiedy w latach 2000-2005 był Partnerem Zarządzającym Działem Audytu na Węgrzech został mianowany osobą odpowiedzialną za kwestie ryzyka i ochrony reputacji firmy w Europie Środkowej.
W latach 2004-2006 był członkiem Zarządu Deloitte Central Europe, a od 2006 r. jest członkiem Komitetu Wykonawczego. Przez ostatnie trzy lata odpowiadał za efektywność operacyjną (tzw. operational excellence) i wyniki finansowe firmy.
Doświadczenie Alastaira Teare’a obejmuje doradztwo i usługi audytorskie dla instytucji finansowych, ze szczególnym uwzględnieniem bankowości detalicznej. Odpowiadał między innymi za badanie sprawozdań finansowych giełdowej, węgierskiej grupy bankowej OTP oraz za inne usługi świadczone na rzecz tego klienta. Jego praktyka doradcza obejmowała finansowe due diligence w transakcjach przejęcia banków i innych instytucji finansowych oraz projekty dotyczące kontroli wewnętrznej, zgodności z regulacjami, ryzyka kredytowego, zapobiegania praniu pieniędzy oraz papierów wartościowych.