Amnesty International przedstawiła dzisiaj siedem rekomendacji w obszarze praw człowieka dla Polski, która pierwszego lipca przejmie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Amnesty International wezwała równocześnie rząd Polski do podjęcia działań mających na celu zapewnienie pełnej odpowiedzialności państw członkowskich uczestniczących w programie nielegalnych transferów i tajnych więzień CIA za naruszenia praw człowieka.
“Tajemnica państwowa nigdy nie może być usprawiedliwieniem odmowy prawa do rzetelnego procesu dla ofiar tortur i innych przypadków łamania praw człowieka,” powiedział Nicolas Beger, Dyrektor biura Amnesty International ds. Instytucji Europejskich. „Prezydencja powinna się przyczynić do tego, aby polskie śledztwo w sprawie doniesień o istnieniu tajnego więzienia. - w Starych Kiejkutach stało się pozytywnym przykładem dla pozostałych krajów Unii Europejskiej. Oczekujemy, że Polska Prezydencja będzie w pełni współpracować z Parlamentem Europejskim w tym zakresie - dodał.  
Amnesty International zwraca się również do Prezydencji z apelem o wywieranie presji na rząd Białorusi w celu uwolnienia wszystkich więźniów sumienia i zniesienia kary śmierci. Białoruś jest ostatnim krajem w Europie, w którym wciąż przeprowadzane są egzekucje. - Działania na rzecz praw człowieka zawsze dotyczą konkretnych osób,” powiedziała Draginja Nadażdin, dyrektorka Amnesty International Polska. - Unia Europejska musi dążyć do uwolnienia białoruskich więźniów sumienia takich jak Zmicer Daszkiewicz czy Andrzej Poczobut, aby pokazać zaangażowanie w ochronę praw człowieka nie tylko na świecie, ale również w Europie- dodała.
AI zapowiada, że po pierwszych trzech miesiącach Amnesty International oceni postęp w realizacji rekomendacji, a następnie przedstawi ewaluację końcową.