Bronisław Komorowski nawiązując do tekstu przysięgi wskazywał na ogromne znaczenie i ciężar każdego słowa. Zwracał uwagę na wypełnianie obowiązków w zgodzie z przepisami prawa, a jednocześnie w zgodzie z własnym sumieniem. - Ta postawa jest powszechnie obowiązująca nie tylko w wymiarze sprawiedliwości, ale po prostu w życiu - uważa prezydent.
Prezydent życzył odwagi i konsekwencji w sięganiu do orzecznictwa, jako szczególnego narzędzia danego sędziom. Życzył także umiejętności komunikowania się z opinią publiczną, jak również z podsądnym i jego środowiskiem, w taki sposób, żeby wyroki były w stopniu maksymalnym zrozumiałe oraz oczywiste poprzez jednoznaczność przekazu.

Do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego powołani zostali:
sędzia Sądu Najwyższego
1. Agnieszka PIOTROWSKA

sędziowie Naczelnego Sądu Administracyjnego
2. Maciej DYBOWSKI
3. Elżbieta KREMER

sędziowie Sądów Apelacyjnych
4.  Marzanna GÓRAL

Sąd Apelacyjny w Warszawie 
5. Sławomir JAMRÓG

Sąd Apelacyjny w Krakowie
6.  Andrzej RYDZEWSKI

sędziowie Sądów Okręgowych
7.  Katarzyna BIERNAT - JAREK
Sąd Okręgowy w Krakowie
8. Leszek CIULKIN
Sąd Okręgowy w Białymstoku
9. Karol JASZKOWSKI
Sąd Okręgowy w Białymstoku
10. Monika ŁUKASZEWICZ
Sąd Okręgowy w Warszawie
11. Wiesław PASTUSZAK
Sąd Okręgowy w Lublinie
12. Agata PIEROŻYŃSKA
Sąd Okręgowy w Krakowie
13. Aurelia PIETRZAK
Sąd Okręgowy w Bydgoszczy
14. Tomasz SZANCIŁO
Sąd Okręgowy w Warszawie

sędziowie Sądów Rejonowych
15. Magdalena DANEK
Sąd Rejonowy w Wągrowcu
16. Agnieszka HENKE - NICEWICZ
Sąd Rejonowy w Inowrocławiu
17. Ewa MYŚLIŃSKA
Sąd Rejonowy w Braniewie
18. Katarzyna PIOTROWSKA
Sąd Rejonowy Gdańsk - Południe w Gdańsku
19. Marta STYPUŁA
Sąd Rejonowy w Oświęcimiu
sędzia Sądu Wojskowego
20. płk Piotr Mirosław RACZKOWSKI