Agnieszka Lipska będzie wspomagać rozwój praktyki project finance i acquisition finance w warszawskim biurze kancelarii. Posiada wieloletnie doświadczenie w doradztwie na rzecz zarówno kredytobiorców, jak i kredytodawców w zakresie wszystkich typów transakcji finansowania. Oprócz projektów project finance oraz transakcji finansowania transakcji przejęć spółek prowadziła projekty z zakresu asset finance, finansowania nieruchomości, a także emisji obligacji i restrukturyzacji. Ma szerokie doświadczenie we współpracy z międzynarodowymi instytucjami finansowymi, takimi jak Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju oraz Europejski Bank Inwestycyjny. Była prawnikiem odpowiedzialnym za dwa największe projekty finansowania PPP na polskim rynku oraz inne unikalne transakcje, jak np. finansowanie projektu hybrydowego dla koncernu rafineryjnego. Z powodzeniem doradzała w wielu transakcjach transgranicznych, w tym jako wiodący prawnik zagraniczny. Przed dołączeniem do kancelarii Dentons przez osiem lat pracowała w kancelarii Allen & Overy, a wcześniej związana była z kancelarią CMS Cameron McKenna. Wyróżniona w dwóch ostatnich edycjach międzynarodowego rankingu Chambers Europe w zakresie bankowości i finansów oraz projektów i infrastruktury, a także w ostatniej edycji IFLR 1000.
Łukasz Błaszczak wspiera Agnieszkę Lipską w pełnym zakresie prowadzonych przez nią projektów. Jego doświadczenie obejmuje między innymi doradztwo prawne przy finansowaniach w formule project finance, acquisition finance czy finansowaniach nabyć nieruchomości.