Sprzeciw NRA wzbudził tryb i tempo prac legislacyjnych wykluczające możliwość konsultacji społecznych. Wprowadzane zmiany służyć będą upolitycznieniu sądów powszechnych i Sądu Najwyższego poprzez przejęcie nad nimi kontroli przez polityków. Powyższe zmiany godzą w podstawowe prawa i wolności obywatelskie - prawo do rozpoznania sprawy przez niezawisły i niezależny sąd.
 

Czytaj: Prezydent: nie podpiszę ustawy o SN, jeśli KRS nie będzie wybierana przez 3/5 Sejmu>>

W ocenie Naczelnej Rady Adwokackiej wprowadzane rozwiązania legislacyjne nie realizują oczekiwanej przez obywateli reformy wymiaru sprawiedliwości, w tym uproszczenia procedur sądowych, czy zwiększenia tempa rozpoznawania spraw. Zarówno przyjęte, jak i proponowane przepisy wykluczają nasz kraj z grona państw, w których obowiązują standardy demokratycznego państwa prawa.

Naczelna Rada Adwokacka w imię interesu publicznego zaapelowała o poszanowanie i ochronę ładu konstytucyjnego, sprzeciwiając się kierunkowi proponowanych zmian.

Czytaj: Andrzej Wróbel: naruszenie trójpodziału władz śmiertelnym zagrożeniem dla demokracji>>