W liście wysłanym w poniedziałek 14 marca br. do przedstawicieli zawodów prawniczych, adwokat Andrzej Zwara, prezes NRA oraz adw. Jacek Trela, wiceprezes NRA zapraszają na spotkanie w tej sprawie.

Czytaj: Kaczyński: "opinia" części sędziów TK nie zostanie opublikowana>>

- Od kilku miesięcy jesteśmy świadkami niepokojących wydarzeń wokół Trybunału Konstytucyjnego, które osłabiają jego pozycję ustrojową zapisaną w Konstytucji RP. Utrzymywanie się stanu prawnego i politycznego napięcia wokół jednej z podstawowych instytucji Państwa opartego na zasadach demokracji konstytucyjnej stwarza zagrożenie dla ładu publicznego w demokratycznym państwie prawnym. Taki stan w sposób wręcz oczywisty prowadzi do utraty zaufania obywateli do władzy publicznej oraz zmniejszenia poczucia bezpieczeństwa - czytamy w liście.
Jego autorzy podkreślają, ze te negatywne zjawiska zauważyła Europejska Komisja na rzecz Demokracji przez Prawo (Komisja Wenecka), wskazując – w raporcie z 11 marca 2016 r. – na konieczność publikacji orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego z 9 marca 2016 r., a także na potrzebę wypracowania koncepcji reformy modelu sądownictwa konstytucyjnego w Polsce, w tym
w szczególności stworzenia optymalnych zasad wyłaniania sędziów Trybunału Konstytucyjnego. - Wyrażamy przekonanie, że poszukiwanie racjonalnego rozwiązania prawnego może być podstawą kompromisu politycznego, który mógłby okazać się pomocny w procesie rozwiązywania aktualnego kryzysu konstytucyjnego - piszą szefowie samorządu adwokackiego.
I zwracaja się do środowiska naukowego prawników, a także do samorządu zawodowego sędziów, radców prawnych i notariuszy z propozycją spotkania. - Uważamy bowiem, że obowiązkiem naszym, jako prawników, jest podjęcie działań mających na celu znalezienie takich rozwiązań prawnych, które będą pomocne dla polityków w budowie kompromisu opartego na dobrze funkcjonującym mechanizmie trójpodziału władzy - konkludują adwokacji Andrzej Zwara i Jacek Trela.
Treść listu>>>
 

Dowiedz się więcej z książki
Polskie prawo konstytucyjne
  • rzetelna i aktualna wiedza
  • darmowa wysyłka od 50 zł