Medale, ufundowane z okazji 25-lecia wyborów z 4 czerwca 1989 roku, wręczone zostały we wtorek wieczorem podczas uroczystego koncertu w warszawskiej Filharmonii Narodowej (orkiestra FM pod dyrekcją Jacka Kasprzyka, Małgorzata Walewska śpiew).

Medalem pamiątkowym wyróżnieni zostali adwokaci:

Piotr Łukasz Andrzejewski, Andrzej Bąkowski, Maciej Bednarkiewicz, Anna Bogucka-Skowrońska,  Zbigniew Cichoń, Jan Ciećwierz, Maciej Dubois, Czesław Jaworski, Andrzej Malicki, Ewa Milewska-Celińska, Hanna Nowodworska-Grohman, Anna Sobocińska-Lorenc, adw. Ewa Pruchniewicz, Krystyna Skolecka-Kona, Romana Orlikowska-Wrońska, Krzysztof Piesiewicz,  Walerian Jan Piotrowski, Edward Rzepka, Feliks Sadownik, Krzysztof Stępiński, Jacek Taylor, Andrzej Woźniak, Piotr Zientarski.
Ponadto wyróżnienia otrzymali: Ireneusz Bieniaszkiewicz, Jerzy Chmura, Maria Anna Chabłowska, Andrzej Dzięcioł, Henryk Rossa, Andrzej Rościszewski oraz Jolanta Zabarnik-Nowakowska.

Prezes Naczelnej Rady Adwokackiej Andrzej Zwara, który wspólnie z wiceprezesem Jackiem Trelą wręczali medale przypomniał, że nie byłoby wolności naszej ojczyzny, gdyby nie było polskiej Adwokatury. – Przez 45 lat reżimu komunistycznego polscy adwokaci, obrońcy polityczni, pomagali internowanym, aresztowanym, torturowanym, więzionym za walkę o wolność Polski. Dziś dla nich organizujemy ten koncert – mówił prezes NRA. –  Jesteśmy im podwójnie wdzięczni, po pierwsze jako obywatele, a po drugie jako młodsi koledzy - dodał.
Adw. Zwara zaznaczył też, że to właśnie obrońcom politycznym współczesna Adwokatura zawdzięcza swój kształt. To oni stanowią najlepszą jej cząstkę – zawierającą heroizm – oraz stworzyli etos zawodu. Dodał, że odznaczenia są także symbolem, bo uhonorowane powinno zostać całe pokolenie adwokatów tamtego czasu.
W imieniu odznaczonych przemówiła adw. Anna Bogucka-Skowrońska (na zdjęciu).

Wspominała czas, gdy „wiał wiatr wolności z Polski do Europy”, a ruch społeczny wzmacniały słowa papieża Jana Pawła II. Mówiła o strachu, jaki towarzyszył codzienności a jednocześnie o sile i odwadze występowania adwokatów w obronie sprawiedliwości, elementarnych zasad i wartości.