Opinia i jej aktualizacja zostały przygotowane przez adw. Karola Orzechowskiego, adw. Marka Niedużaka i adw. Piotra Terleckiego.
Autorzy informują, że projekt ustawy jest niezgodny z następującymi przepisami Konstytucji RP: art. 17 ust 1, art. 32, art. 42 ust. 2, art. 45 ust.1 oraz art. 10 ust 1 w związku z art. 178 ust 1 i art. 186 ust.1. Adwokaci dostrzegają także sprzeczności projektu z zasadami prawidłowej legislacji oraz z orzecznictwem Trybunału Konstytucyjnego. Ponadto, uważają, że wątpliwości budzi przeprowadzona ocena skutków finansowych dla budżetu państwa, stanowiąca element Oceny Skutków Regulacji wchodzącej w skład uzasadnienia projektu.
Adwokaci podtrzymują zdanie wyrażone we wcześniejszej opinii, że „aktualnie funkcjonujący system odpowiedzialności zawodowej adwokatów stanowi pewien kompromis pomiędzy wynikającą z Konstytucji koniecznością sprawowania pieczy nad należytym wykonywaniem zawodów zaufania publicznego przez samorządy, a udziałem ze strony organów władz.”
Więcej: opinia>>>