Od 1 stycznia 2012 r. adwokatów zaczną obowiązywać nowe zasady etyki. Nowością będzie m.in. sprecyzowanie katalogu zawodów, które może wykonywać adwokat. Wśród nich znalazleźli się m.in.: syndyk, nadzorca sądowy, likwidator.
– Obecnie na liście syndyków nie ma adwokatów. Może właśnie dlatego, że nie było wiadomo, czy członkowie palestry mogą wykonywać ten zawód – mówi Jakub Jacyna przewodniczący komisji etyki zawodowej przy NRA.