Powołują się przy tym na przepisy kodeksu postępowania administracyjnego dotyczące wniosków. Organ musi je rozpatrzyć najpóźniej w ciągu miesiąca.
– Stawki adwokackie są tak niskie, że przelewa się już w naszym środowisku czara goryczy – mówi adwokat Tomasz Kreis, pomysłodawca akcji. – Ostatnio dowiedzieliśmy się, że Trybunał Konstytucyjny odmówił nadania dalszego biegu skardze konstytucyjnej dotyczącej właśnie niskich stawek. To dodatkowo wpłynęło na nastrój wśród adwokatów. Dziś akcja żyje już swoim życiem, adwokaci indywidualnie wysyłają pocztówki – opowiada.

Źródło: Rzeczpospolita

Czytaj: TK nie rozpatrzy skargi na wysokość stawek za urzędówki>>>