W przyjętej na posiedzeniu 19 grudnia 2009 r. uchwale Komisja wyraża zaniepokojenie ujawnionymi ostatnio przez media przypadkami przekraczania granic swobody wypowiedzi i wyrażania opinii. Dotyczą one upowszechniania informacji ze sfery życia prywatnego, niezwiązanych z działalnością publiczną powszechnie znanych osób. Zdaniem Komisji środki przekazu społecznego powinny kierować się poszanowaniem dla godności każdego człowieka oraz respektowaniem jego praw. Podawane w formie sensacyjnych wiadomości informacje o sprawach życia prywatnego stanowią - adaniem Komisji - bulwersującą ingerencję w prawo do prywatności oraz naruszenie profesjonalizmu i etyki dziennikarskiej.
Komisja mając na względzie godność ludzką, moralność publiczną i poszanowanie prawa, apeluje do dziennikarzy, wydawców i właścicieli mediów o rozwagę i umiar w rozpowszechnianiu treści, które wkraczają w sferę intymnych spraw życia prywatnego każdego człowieka – czytamy w uchwale Komisji Praw Człowieka Naczelnej Rady Adwokackiej.