Ochotnicy będą pracować na zasadach wolontariatu przy udzielaniu porad prawnych i reprezentowaniu podopiecznych fundacji przed polskimi sądami oraz Europejskim Trybunałem Praw Człowieka.
W imieniu adw. Mikołaja Pietrzaka, przewodniczącego Komisji Praw Człowieka przy NRA, oraz pani Urszuli Nowakowskiej, założycielki Centrum Praw Kobiet, NRA serdecznie  dziękuje za wsparcie i życzy powodzenia w realizowaniu celów fundacji.