Podczas konferencji prawnicy z Niemiec i Stanów Zjednoczonych przedstawią model wykonywania zawodu adwokata i ich krajach. W drugim panelu na temat problematyki specjalizacji wypowiedzą się przedstawiciele akademiccy i adwokaci. Organizatorzy przewidują dyskusję, w trakcie której zainteresowani uczestnicy konferencji będą mogli przedstawić swoje stanowiska.

Osoby zainteresowane uczestnictwem w konferencji w charakterze słuchaczy proszone są o dokonanie zgłoszenia na adres: biblioteka@ora.wroc.pl do dnia 15 września 2014 r. z dopiskiem „uczestnictwo”.

Patronat nad konferencją objął dr hab. prof. nadzw. Włodzimierz Gromski, dziekan Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wrocławskiego.