Akcja prowadzona będzie w godzinach od 9 do 15 . Adwokaci przede wszystkim udzielać będą porad osobom, które nie mogą sobie pozwolić nawet na drobne wydatki na usługi prawne. Zamierzają też upowszechniać wiedzę o tzw. prawie ubogich czyli uprawnieniu wszystkich obywateli do korzystania ze zwolnienia z opłat sądowych czy z bezpłatnego pełnomocnika w sądzie, opłacanego przez Skarb Państwa. Takie  uprawnienia przysługują obywatelom we wszystkich dziedzinach prawa procesowego: w sprawach karnych, cywilnych, czy administracyjnych. Adwokaci starają się szeroko informować o tych uprawnieniach podczas swojej codziennej pracy, ale praktyka pokazuje, że poziom społecznej wiedzy na ten temat jest nadal niski. - Los nie wybiera. Problemy rozwodowe czy majątkowe zdarzają się wszystkim, także ludziom ubogim, których nie stać na pomoc prawnika oferowaną na zwykłych zasadach. Takim osobom też chcemy pomóc i to do nich w pierwszej kolejności adresujemy nasza akcję – mówiła podczas konferencji zapowiadającej akcję adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA

Adresy wszystkich kancelarii i innych punktów udzielania porad będzie można uzyskać w siedzibach okręgowych rad adwokackich, dzwoniąc na specjalną infolinię NRA: 022 505 25 00, a także na stronie internetowej www.adwokatura.plOgólnopolski Dzień Bezpłatnych Porad Adwokackich „Adwokaci Pro Bono” zorganizowany był już 9 maja 2009 r. i wzięło w nim udział 650 adwokatów i aplikantów adwokackich w 134 miastach. Przedsięwzięcie to spotkało się z ogromnym zainteresowaniem, adwokaci udzielili wtedy ok. 12,5 tys. porad prawnych.

Dni bezpłatnych porad prawnych są organizowane także przez lokalne izby adwokackie, m.in w Opolu, Rzeszowie, Zielonej Górze. Adwokaci włączają się też w działalność ośrodków pomocy ofiarom przestępstw oraz w pomoc hospicjom. Łódzcy adwokaci zapowiadają, że już od października 2009 r. w siedzibie ich Rady będą się odbywały regularne dyżury, podczas których będzie można otrzymać bezpłatne porady. - Cieszy mnie, że coraz większa liczba koleżanek i kolegów bierze udział w różnych formach bezpłatnej pomocy prawnej. To świadczy o tym, że adwokatura coraz pełniej realizuje ideę niesienia pomocy potrzebującym, także w czasach kryzysu gospodarczego czy w momentach tak trudnych jak niedawna katastrofa na Śląsku – mówi adw. Joanna Agacka-Indecka, prezes NRA.