Zdaniem komisji projekt Ministra Sprawiedliwości z 11 kwietnia 2013 może stworzyć stan zagrożenia dla podstawowych praw i wolności jednostki, zakazu nieludzkiego lub poniżającego traktowania i prawa do poszanowania życia prywatnego.
Adwokaci wyrażają zaniepokojenie, że projektodawca wskazał krótki termin na konsultacje społeczne oraz nie zadbał o właściwą debatę publiczną.
Jak czytamy w opinii, projekt wzbudza wątpliwości co do rzeczywistego celu ustawy i środków prowadzących do jego realizacji. – (…) pomimo odwoływania się do względów leczniczych oraz ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, rzeczywistym celem regulacji jest trwała izolacja osób stwarzających zagrożenie, które odbyły już karę pozbawienia wolności. – czytamy. Komisja uważa, że taka trwała i nieograniczona izolacja nie spełnia testu proporcjonalności.
Zdaniem autorów opinii niezrozumiała jest, w świetle argumentacji dotyczącej celów leczniczych, możliwość stosowania wobec osób umieszczonych w Krajowym Ośrodku Terapii Zaburzeń Psychicznych środków przymusu nieznanych w ustawie o ochronie zdrowa psychicznego tj. kajdanek, pałek służbowych, chemicznych środków obezwładniających, psa służbowego czy przedmiotów przeznaczonych do obezwładniania osób za pomocą energii elektrycznej. Ponadto projekt nie przewiduje żadnych ograniczeń w ich używaniu.
- W świetle konstytucyjnych i międzynarodowych standardów ochrony praw człowieka, pozbawienie wolności jest dopuszczalne tylko w ściśle określonych przypadkach, na określony czas i w sytuacji, gdy inne środki nie zapewniają ochrony zagrożonych dóbr. Osoba pozbawiona wolności musi mieć prawo odwołania się do sądu w celu zbadania zasadności i legalności pozbawienia wolności. Przedłożony projekt z pewnością nie spełnia tych kryteriów. Ponadto możliwość stosowania ustawy wobec osób, które zakończyły odbywanie kary może prowadzić do naruszenia zakazu ponownego karania, za przestępstwo za które uprzednio ukarano prawomocnym wyrokiem – tłumaczą adwokaci.

Czytaj także: Fundacja i Komitet Helsiński krytycznie o specustawie dla groźnych zabójców