Adwokaci zapowiadają, że będą się starali pozyskać uprawnienia do występowania przed Urzędem Patentowym w sprawach znaków towarowych czy też do wykonywania czynności dziś zastrzeżonych dla notariuszy. Chodzi np. o sporządzanie protokołów zgromadzeń spó
łek prawa handlowego, możliwość uwierzytelniania odpisów i kopii dokumentów.
Także samorządradcowski rozważa podobne postulaty. – Jesteśmy za szeroko rozumianym rozszerzeniem dostępu do obsługi prostych czynności dla uczestników obrotu gospodarczego, a także dla osób fizycznych. Takie działanie jest zgodne z interesem publicznym, gdyż wpisuje się w proces podnoszenia kultury prawnej – twierdzi prezes KRRP Dariusz Sałajewski.
Postulaty te są jednak nie podobają się rejentom. – Czynności notarialnych dokonywać może tylko osoba zaufania publicznego, zobowiązana do zachowania bezstronności. Dotyczy to też poświadczeń czy protokołu zgromadzenia wspólników spółki. Adwokat to pełnomocnik jednej ze stron i ze względu na oczekiwania swojego mocodawcy musi działać wyłącznie w interesie zleceniodawcy – mówi Tomasz Janik, prezes Krajowej Rady Notarialnej. Więcej: Rzeczpospolita>>>