Jak wyjaśnia w wywiadzie dla "Rzeczpospolitej" szef samorzadu adwokackiego, chodzi np. o sporządzanie protokołów zgromadzeń spółek prawa handlowego, możliwość uwierzytelniania odpisów i kopii dokumentów. - To oczywiście nie zniweluje skutków kryzysu, ale w związku z napływem coraz większej ilości młodych prawników – pozwoli na zwiększenie ilości zajęć - mówi. I dodaje, że adwokatura chce, by jej członkowie mogli posługiwać się tytułami specjalistów w określonych dziedzinach prawa.  - Nie można mieć wiedzy i doświadczenie z wszystkich dziedzin prawa. Dziś następuje więc faktyczna specjalizacja. Chcemy doprecyzować zasady posługiwania się tytułem specjalisty, tak by z jednej strony nie było niepotrzebnych wewnętrznych ograniczeń, ale z drugiej wprowadzić mechanizmy zabezpieczające przed nadużyciami - mówi Andrzej Zwara. Więcej>>>