Rada dyrektorów współpracuje z Biurem Wysokiego Komisarza ONZ ds. Praw Człowieka. Rada jest odpowiedzialna za wypracowanie rekomendacji w sprawie przyznawania wsparcia finansowego projektów i działań pomocowych na rzecz ofiar tortur.

- Powołanie do Rady dyrektorów Funduszu to dla mnie zarazem ogromny zaszczyt jak i wyzwanie – mówi adw. Mikołaj Pietrzak. - Traktuję tę nominację jako możliwość kontynuowania realizowania misji, która przyświeca każdemu adwokatowi czyli niesienia pomocy ludziom  i ułatwiania im windykacji swoich praw – dodaje.

Mikołaj Pietrzak jest wspólnikiem Kancelarii Pietrzak Sidor & Wspólnicy i członkiem Warszawskiej Izby Adwokackiej oraz Okręgowej Rady Adwokackiej w Warszawie. Jest także przewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej. W 2014 r. został członkiem Doughty Street Chambers z siedzibą w Londynie.

Konwencję ONZ w sprawie Zakazu Stosowania Tortur ratyfikowało ponad 150 państw. W jej świetle tortury są zbrodnią w świetle prawa międzynarodowego, a zakaz ich stosowania ma charakter absolutny i nic nie może ich usprawiedliwiać. Mimo to prawa ofiar tortur do zadośćuczynienia i rehabilitacji nie są w pełni realizowane. „Często jest to niemożliwe z powodu np. licznych konfliktów zbrojnych lub skali kryzysów humanitarnych” – mówi adw. Mikołaj Pietrzak. 

Najbliższa sesja Rady zaplanowana na jest na kwiecień tego roku.