Jak informuje "Rzeczpospolita, absolwenci UJ od czterech lat, od kiedy MS przeprowadza swoje analizy, w największym odsetku dostają się na aplikacje korporacyjne. W 2011 r. w pierwszej trójce znalazły się też uniwersytety: Łódzki i Śląski.W porównaniu z 2010 r. gorsze wyniki podczas egzaminów osiągnęli absolwenci Uniwersytetu Warszawskiego (w zestawieniu spadli z 2. na 5. miejsce), Wrocławskiego (z 4. na 11.) oraz Gdańskiego (z 5. na 8.). Lepiej wypadli kończący Uniwersytet Rzeszowski (awans z 11. na 4. pozycję) oraz Śląski (z 6. na 3.).
W zestawieniu łącznym z ostatnich 4 lat dominują wydziały prawa - w kolejności - uniwersytetów: Jagiellońskiego, Łódzkiego, Śląskiego, Gdańskiego i Warszawskiego