W środę 15 lipca br. członkowie senackiej Komisji Praw Człowieka, Praworządności i Petycji zajmowali się ustawą o nieodpłatnej pomocy prawnej i edukacji prawnej.
Czytaj: Sejm uchwalił ustawę ws. bezpłatnej pomocy prawnej>>>

Jak pisze „Rzeczpospolita”, podczas posiedzenia komisji bardzo aktywni byli przedstawiciele korporacji prawnych. Adwokaci i radcy nie chcą, by porad udzielali absolwenci prawa z doświadczeniem. Zaproponowali więc, by wykreślić przepis w ich sprawie z ustawy. – Niestety, ani krąg osób udzielających porad, ani beneficjentów tej pomocy nie został dobrze określony – mówił senator Michał Seweryński, przewodniczący komisji. Podczas posiedzenia komisji m.in. senator Maciej Pociej zadeklarował, że planuje wniesienie poprawki w sprawie wykreślenia z ustawy absolwentów prawa z grona osób udzielających porad prawnych.
Komisja będzie kontynuować swoje prace 21 lipca br. Więcej>>>