Liczba projektów ustaw oraz uchwał wniesionych w VII kadencji do Sejmu, którym nadano numer druku, wynosi odpowiednio 1300 i 302. Autorami 644 projektów ustaw były grupy posłów, w 463 przypadkach swoje propozycje legislacyjne wniosła Rada Ministrów. 101 projektów to inicjatywa Senatu, 42 – komisji sejmowych, 28 – grupy co najmniej 100 tys. obywateli oraz 22 – prezydenta. W VII kadencji Izba uchwaliła 753 ustawy i podjęła 282 uchwały.

Posłowie pracowali również m.in. w komisjach sejmowych – odbyło się ponad 6 tys. posiedzeń komisji (stałych - 5764 i nadzwyczajnych - 289). Obradowały także podkomisje komisji stałych i nadzwyczajnych, które zebrały się łącznie na 2224 posiedzeniach. Prace komisyjne w VII kadencji to nie tylko m.in. rozpatrywanie projektów ustaw i uchwał procedowanych w Sejmie, ale także np. uchwalanie dezyderatów (208) oraz opinii (1621).

W VII kadencji posłowie wnieśli prawie 36,1 tys. interpelacji do strony rządowej - najwięcej do: ministra zdrowia (4615), ministra pracy i polityki społecznej (3503) oraz Prezesa Rady Ministrów (3193). Wpłynęło też ponad 8,7 tys. zapytań poselskich. Wśród podmiotów, do których skierowano najwięcej zapytań byli: minister infrastruktury (1343), minister pracy i polityki społecznej (816) oraz minister zdrowia (776).

W VII kadencji Sejm przyciągnął przeszło pół miliona zwiedzających (ponad 513,7 tys.) – w grupach zorganizowanych, a także tych, którzy przyszli odwiedzić Sejm we własnym zakresie. W ramach inicjatyw służących edukacji parlamentarnej dodatkowo m.in. podczas dni otwartych w tej kadencji gmach przy Wiejskiej zwiedziło około 62 tys. osób.

Źródło: www.sejm.gov.pl